عینک دنیای واقعیت مجازی

مدت‌ها از اختراع کامپیوتر و صنعت سرگرمی می‌گذرد و در این میان‌ تنها رابط گرافیکی ميان انسان و ماشین، مانیتورها و نمایشگرهای سنتی بوده‌اند.پس از مدتی، طراحان به این فکر افتادند که چگونه می‌توان دنیای حقیقی را با همان عمق قابل درکش، وارد دنیای تصاویر کنند. ‌مدتی است شاهد ورود عینک‌هایی با عنوان عینک دنیای واقعیت مجازی (Virtual Reality) و واقعیت افزوده (Augmented Reality) به بازار محصولات الکترونیکی مصرفی هستیم.
عینک دنیای واقعیت مجازی می‌تواند در مصارف گوناگونی کاربرد داشته‌ باشد. می‌توان برای غرق شدن در دنیای بازی‌های رایانه‌ای از آنها استفاده کرد یا برای دیدن نمونه‌ای واقعی از یک طرح کامپیوتری این عینک‌ها را به‌کار گرفت. حتی می‌توان برای آموزش‌های تخصصی و قرار دادن فرد در محیط‌هایی که به دلایل مالی و محدودیت‌های فیزیکی نمی‌توان در آنها ‌حاضر شد، از این فناوری استفاده کرد.